معرفی دیده بان طبیعت

شرکت دیده بان طبیعت به شماره ثبت 11812 در تاریخ 1376/2/2 به ثبت رسیده و شروع به کار نمود . فعالیت این شرکت در زمینه کشاورزی و اجرای شبکه آبیاری ثقلی و تحت فشار، مکان یابی شهری، روستایی و صنعتی، طراحی و توسعه فضای سبز است .

شرکت دیده بان طبیعت به شماره ثبت 11812 در تاریخ 1376/2/2 به ثبت رسیده و شروع به کار نمود . فعالیت این شرکت در زمینه کشاورزی و اجرای شبکه آبیاری ثقلی و تحت فشار، مکان یابی شهری، روستایی و صنعتی، طراحی و توسعه فضای سبز است .

کاشت

دیده بان طبیعت در زمینه کاشت فضای سبز پروژه های زیادی را اجرا نموده است.

نگهداری

نگهداری از فضای سبز همواره از دیگر دغدغه های دیده بان طبیعت است.

اعضای هیئت مدیره

غلامحسین اشرف پور

رئیس هیئت مدیره

بهروز قرائی

نائب رئیس هیئت مدیره

نسترن نوفرستی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره