نوامبر 19, 2023

نگهداری فضای سبز بوستان هفت حوض-سال94

نگهداری فضای سبز بوستان هفت حوض شماره قرارداد94/146 مدت قرارداد از تاریخ94/4/3به مدت دو ماه می باشد کارفرما:شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض
نوامبر 18, 2023

عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان ومسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4-سال91

عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان و مسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4 شماره قرارداد600-3-91 مدت قرارداد ده روز از تاریخ 91/04/11لغایت 91/04/21 []
نوامبر 17, 2023

اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی90

اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی شماره قرارداد38/90/2358 مدت قرارداد از تاریخ90/2/10تا تاریخ90/03/31 کارفرما:سازمان پارکها و فضای []
نوامبر 16, 2023

آبیاری درختان در پارک جنگلی سوران-سال89

آبیاری اصله به اصله درختان در پارک جنگلی سوران به میزان 6400 متر مکعب شماره قرارداد38/8560 مدت قرارداد از 87/6/1لغایت87/8/30به مدت سه ماه کارفرما:سازمان پارکها و []
نوامبر 15, 2023

نگهداری کوهستان-سال 88

کاشت و نگهداری درختان در پروژه کوهستان شماره قرارداد38/15852 مدت قرارداد از تاریخ 88/9/26به مدت یکسال کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

انجام عملیات طرح خشکسالی مربوط به پارک طبیعت پردیس-سال88

اجرای عملیات طرح کاهش تبعات خشکسالی در قالب آبخیزداری ساخت بانکت هلالی و تشتک و هرس در مکان های مشخص شده شماره قرارداد26572 مدت قرارداد از []
نوامبر 15, 2023

اجرای 5000 متر لوله گذاری در پروژه کوهستان-سال88

اجرای 5000متر لوله گذاری پروژه کوهستان شماره قرارداد38/8875 مدت قرارداد از88/5/26به مدت دو ماه می باشد کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد-سال88

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد شماره قرارداد6972 مدت قرارداد از تاریخ88/4/13به مدت یکسال کارفرما:سازمان محیط زیست
نوامبر 15, 2023

نگهداری درختان در پروژه کوهستان-سال88

انجام نگهداری درختان در پروژه کوهستان طبق شرایط فنی و اجرایی شماره قرارداد38/13417 مدت قرارداد از تاریخ87/4/22لغایت88/4/22برای مدت یکسال کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

آبیاری درختان در پارک جنگلی سوران-سال87

آبیاری اصله به اصله درختان و اصلاح و مرمت تشتکها در پارک جنگلی سوران شماره قرارداد38/4960 مدت قرارداد از تاریخ 87/4/1لغایت87/5/31 کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

خطوط انتقال آب در پروژه کوهستان-سال86

اجرای خطوط انتقال آب در پروژه کوهستان شامل عملیات حفر کانال به طول 25000متربه عمق 60سانتیمتروعرض40سانتیمتر،رگلاژ کف کانال،اجرای خاک سرندی زیر و روی لوله،نصب اتصالات و []
نوامبر 15, 2023

آبیاری و علف کشی و ترمیم تشتک پای درختان-سال86

امور آبیاری علف کشی و ترمیم پای نهال ها در پارک پردیس مشهد شماره قرارداد12443 مدت قرارداد از تاریخ 86/4/7به مدت چهارماه می باشد کارفرما:اداره کل []
نوامبر 15, 2023

احداث و نگهداری کمربند سبز-سال85

احداث و نگهداری کمربند سبز شماره قرارداد21297 مدت قرارداد از تاریخ کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
نوامبر 15, 2023

آبیاری علف کشی و ترمیم تشتک پای نهال ها-سال85

انجام امور آبیاری علفکشی و ترمیم تشتک پای نهال ها در عرصه های کمربندسبز شماره قرارداد8081 مدت قرارداد از تاریخ85/3/15به مدت چهار ماه و نیم کارفرما:اداره []
نوامبر 15, 2023

آبیاری فضای سبز مجتمع خدمات رفاهی استانداری-سال85

نگهداری و آبیاری سه هزار اصله درخت،درختچه(با دور آبیاری 5روز به ازاهر درخت و درختچه40لیتر)پرچین(با دور آبیاری چهار روز به ازا هر متر طول40لیتر)و نهالستان مجتمع []
نوامبر 15, 2023

آبیاری علف کشی و ترمیم تشتک آپارتمان ها-سال84

انجام امور آبیاری علفکشی و ترمیم تشتک پای نهال ها در عرصه های کمربند مشهد شماره قرارداد11713 مدت قرارداد از تاریخ84/3/15به مدت چهار ماه و نیم []
نوامبر 15, 2023

ایجاد و نگهداری یکساله کمربند سبز-سال83

اجرای عملیات احداث و نگهداری یکساله پروژه کمربند سبز مشهد به مساحت22هکتار مطابق شرایط فنی شماره قرارداد20417 مدت قرارداد از تاریخ83/10/7به مدت یکسال کارفرما:اداره کل حفاظت []
نوامبر 15, 2023

ایجاد و نگهداری یکساله کمربند سبز در مناطق نه دره نجفی و ویرانی فاز2-سال83

عملیات اجرایی ایجاد و نگهداری یکساله کمربند سبز مشهد در مناطق نه دره نجفی و ویرانی فاز2مشتمل بر اجرای شبکه آبیاری در سطح 110 هکتار شماره []
نوامبر 15, 2023

نگهداری در بخشی از عرصه های کمربند سبز-سال82

نگهداری در بخشی از عرصه های کمربندسبز شماره قرارداد9446 مدت قرارداد از تاریخ82/5/19به مدت دوازده ماه کارفرما:اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی