پروژه نگهداری

نوامبر 19, 2023

نگهداری فضای سبز بوستان هفت حوض-سال94

نگهداری فضای سبز بوستان هفت حوض شماره قرارداد94/146 مدت قرارداد از تاریخ94/4/3به مدت دو ماه می باشد کارفرما:شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض
نوامبر 18, 2023

عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان ومسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4-سال91

عملیات ترمیم و بهسازی تشتک درختان و مسیرهای انتقال آب عرصه پارک طبیعت پردیس در فاز4 شماره قرارداد600-3-91 مدت قرارداد ده روز از تاریخ 91/04/11لغایت 91/04/21 []
نوامبر 17, 2023

اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی90

اجرای عملیات خرید و حمل آب و آبیاری درختان در پارکهای جنگلی سوران و ویرانی شماره قرارداد38/90/2358 مدت قرارداد از تاریخ90/2/10تا تاریخ90/03/31 کارفرما:سازمان پارکها و فضای []
نوامبر 16, 2023

آبیاری درختان در پارک جنگلی سوران-سال89

آبیاری اصله به اصله درختان در پارک جنگلی سوران به میزان 6400 متر مکعب شماره قرارداد38/8560 مدت قرارداد از 87/6/1لغایت87/8/30به مدت سه ماه کارفرما:سازمان پارکها و []
نوامبر 15, 2023

نگهداری کوهستان-سال 88

کاشت و نگهداری درختان در پروژه کوهستان شماره قرارداد38/15852 مدت قرارداد از تاریخ 88/9/26به مدت یکسال کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

انجام عملیات طرح خشکسالی مربوط به پارک طبیعت پردیس-سال88

اجرای عملیات طرح کاهش تبعات خشکسالی در قالب آبخیزداری ساخت بانکت هلالی و تشتک و هرس در مکان های مشخص شده شماره قرارداد26572 مدت قرارداد از []
نوامبر 15, 2023

اجرای 5000 متر لوله گذاری در پروژه کوهستان-سال88

اجرای 5000متر لوله گذاری پروژه کوهستان شماره قرارداد38/8875 مدت قرارداد از88/5/26به مدت دو ماه می باشد کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز
نوامبر 15, 2023

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد-سال88

نگهداری یکساله فضای جنگلکاری پارک طبیعت پردیس مشهد شماره قرارداد6972 مدت قرارداد از تاریخ88/4/13به مدت یکسال کارفرما:سازمان محیط زیست